İLETİŞİM STRATEJİSİ

 • 01 - İL-İLÇE-BELDE KONGRELERİ KILAVUZU

  İl, ilçe ve belde kongrelerinde milletle doğru iletişim kurabilmek, bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, belli bir disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde AK Parti kadrolarının bir “takım ruhu” ile hareket ettiği görülecek ve yapılan tüm işler ve icraatlar ile ilgili olumlu bir algılama sağlanacaktır.

  Partimizin yürüteceği il, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak materyallerin ve teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün ayrıntıların bir bütün içinde olması önemlidir.

 • 02 - KULLANILAN DÖKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI
  İl, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak bütün dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında AK Parti kurumsal kimlik kılavuzunun esas alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı, dağıtılmamalıdır. Her teşkilat, kongre adres bilgilerini kendi bilgileri doğrultusunda güncellemelidir.
 • 03 - İL, İLÇE VE BELDE KONGRELERİNDE KULLANILCAK FOTOĞRAFLAR
  İl, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak fotoğraflar, AK Parti kurumsal kimliğine uygun olmalıdır. Kullanılacak lider fotoğrafları bütünlük sağlaması açısından aynı olmalıdır.
 • 04 - KULLANILACAK OLAN MATERYALLERİN HEDEF KİTLEYE GÖRE MERKEZİ YERLERE ASILMASI
  İl, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş ve broşür gibi malzemeler merkezi yerlerde sergilenip, dağıtılmalıdır. Aynı zamanda propaganda araçlarının da merkezi noktalarda olmasına dikkat edilmelidir. Açık hava ilanları kongreden bir hafta önce, TV, radyo ve internet reklamları en az 5 gün önce, gazete reklamları ise 3 gün önce yayında olmalıdır.
 • 05 - TEKNOLOJİK İMKÂNLARDAN FAYDALANILMASI
  AK Parti’nin yerelliği vurgulanırken, aynı zamanda AK Parti kadrolarının dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkânlarından yararlanabilen, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek amacıyla günümüz iletişim cihazlarının il, ilçe ve belde kongrelerinde hazır halde bulundurulması ve kullanılmasının önemi büyüktür.
 • 06 - PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE CD’LERİN KULLANILMASI
  Teşkilatlarda, il, ilçe ve belde kongrelerinde AK Parti’nin belirlemiş olduğu müzikler kullanılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir sanatçının parçası, AK Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi AK Parti’nin kurumsal kimliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Kongrelerde kullanılacak müzikler www.akkongreler.com adresinde mevcuttur.
 • 07 - YEREL MEDYA İLE OLAN İLİŞKİLER
  Yerel medya, AK Parti’nin il, ilçe ve belde kongrelerinde önemli bir role sahiptir. Bu yüzden doğru ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Partimizin, farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına ve bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Parti adına medyaya yapılan açıklamaları önceden belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır.
 • 08 - ANONSLAR, MÜZİKLER VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

  İl, ilçe ve belde kongreleri esnasında önceden belirlenmiş müzikler ve anonslar kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen gösterilmelidir. Okul, hastane, ibadethane vs. gibi yerlerin çevresinde müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmelidir.

  Ayrıca il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde AK Parti tarafından belirlenmiş ve AK Parti tarafından hazırlanmış filmler gösterilecektir.

 • 09 - PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN PLANLANMASI
  Partimizin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş gruplarına göre sınıflandırılmalıdır. Kadınların kullandığı promosyon ürünleri erkeklere, erkeklerin kullandığı ürünler kadınlara verilmemelidir; çocukların kullanabileceği promosyonlar ise gençlere dağıtılmamalıdır.
 • 10 - KANAAT ÖNDERLERİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMASI
  İl, ilçe, belde kongreleri sırasında AK Parti teşkilatı, kanaat önderleri ile sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kanaat önderleri ile iletişim halinde olmak hem o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya yardımcı olacak, hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu algısı AK Parti’nin icraatlarına olumlu geri dönüşler olmasını sağlayacaktır.
 • 11 - SOSYAL MEDYA KULLANIMI
  Günümüzdeki iletişim mecralarının başında sosyal medya gelmektedir. Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan, teşkilatlar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki ilgili açıklamalara dikkat etmeli, polemiğe girmemeli, sorulan soruları cevapsız bırakmamalıdır.
 • 12 - İL TEŞKİLATLARI İÇİN “İL-İLÇE-BELDE KONGRELERİ KILAVUZU” İNTERNET SİTESİNDE
  AK Parti İl Teşkilatları, İl-İlçe-Belde Kongreleri Kılavuzu’ndaki bilgilere ve kurumsal kimliğe www.akkongreler.com adresinden ulaşabilirler.
 • 13 - KONGRELER ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Kongrenin yapılacağı salonun temizliği konusuna dikkat edilmelidir.

  • Kongrenin yapılacağı salonun havalandırması düzgün çalışmalı, fazla sıcak veya soğuk olmamalıdır.

  • Kongre belirlenen saatinde başlamalıdır. Gecikme yaşanmamalıdır.

  • Kongrenin yapılacağı salonda ayakta kimse bulunmamalıdır.

  • Kongre esnasında yapılacak olan yiyecek-içecek servisi doğru planlanmalı, eksik bulunmamalıdır.

  • Kongre sonunda kongrenin yapıldığı il, ilçe, belde teşkilatından yalnızca bir kişi Genel Başkana hediye sunacaktır. Burada esas amaç fazla zaman kaybına yol açmadan, kongrenin planlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak olacaktır.

 • 14 - KONGRE SONUÇLARININ DUYURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
  Kongre sonuçları belli olduktan sonra yeni başkan ve ekibinin tanıtılması amacıyla gazete ilanı ve basın bülteni yayınlanacaktır. Hazırlanacak olan ilanlar AK Parti Kurumsal Kimliği ile uyumlu olacaktır. Ayrıca sonuçlar il,ilçe, belde sosyal medya hesaplarından ve dijital mecralardan da kurumsal kimliğe uygun şekilde paylaşılacaktır.
 • 15 - KONGRELERDE “BİRLİK VE BERABERLİK” MESAJININ VERİLMESİ
  Kongre esnasında tüm teşkilatın “Birlik ve Beraberlik” mesajı vermesi toplumun algısı için çok önemlidir. Bu yüzden yeni başkan ve eski başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi bir görüntü vermelidir.